Komitemedlemmer

Tennishallens venner

Tennishallens venner- I forbindelse med det viktigste spørsmålet av dem alle, som er hvorvidt BTK skal bygge ny hall eller ikke, har mange i nærmiljøet involvert seg. En uavhengig pådrivergruppe bestående av tennisens medlemmer og venner, og som ønsker å se dette prosjektet gjennomført, har etablert seg uavhengig. Medlemmer av komiteen som møtes jevnlig finner du under, og alle som ønsker kan kontakte gruppen og engasjere seg.


Underskrift-kampanje


BTK har blitt bedt om å synliggjøre tennismedlemmenes ønske om underjordisk tennishall.  


I den anledning kjøres det nå en uformell underskriftkampanje der alle medlemmer kan signere og på den måten bidra til å vise at hallen er ønsket og at vi står sammen for å skape fremtidens fasiliteter for barn og unge i tennisen.Leder komiteen for tennishallens venner

Kontakt: telundesgaard@gmail.com

tlf 916 94 069

Trond Lundesgaard

John Olaisen

Ingrid Teigland Akay

Morten Strømgren

Kjersti Reinsnos

Morten Titland Høvding

Ingun Stray


Anders Christian Wilhelmsen

Helle Astrup

Anne Ulset


Kari Jøraandstad

Thomas Jøraandstad

Kristin Solevåg


Ingelin Harlem

Lars Gjerdåker